Audio: Epicentrum

Jak zmieniał się świat w ostatnim 30-leciu? W programie o historycznych wydarzeniach i czasie przełomu. 30 lat temu padł Mur Berliński. Był to symbol podziału Niemiec i Europy na obszar trzymany w żelaznym uścisku przez imperium radzieckie i wolny świat. Jeszcze zimą 1988 roku ludzie ginęli i byli zabijani w trakcie próby ucieczki ze wschodu na zachód.