Bilans

W „Bilansie” goście Ignacy Morawski i Rafał Sadoch, którzy próbowali odpowiedzieć na pytanie czy Narodowy Bank Polski kupi akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych? To nowy pomysł członka Rady Polityki Pieniężnej. „Bilans” poprowadził Paweł Blajer.