Biznes dla ludzi

W studiu „Biznesu dla ludzi” ekspert do spraw emerytalnych Marek Góra, który komentował i analizował wyniki badania OECD na temat relacji pierwszej emerytury w stosunku do ostatniej pensji za 30 lat. W Polsce emerytura będzie stanowiła 31,6% ostatniej pensji, a w Holandii 96,9%. Natomiast w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Australii czy Danii wskaźnik pokazuje ponad 70%. Program prowadził Jan Niedziałek.