Biznes dla ludzi

W magazynie „Biznes dla ludzi” między innymi informacje dla kierowców. Na drogach pojawią się znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. W programie również o powrocie do łask kaset magnetofonowych. W studiu dziennikarz muzyczny Piotr Stelmach. Piątkowe wydanie magazynu poprowadziła Agata Zamęcka.