Fakty w Południe

– W poczuciu odpowiedzialności za Najwyższą Izbę Kontroli będę kontynuował powierzoną mi przez parlament misję – powiedział w swoim oświadczeniu Marian Banaś. Prezes NIK zaznaczył, że był gotów złożyć dymisję ze stanowiska i stał się przedmiotem brutalnej gry. Więcej na ten temat w środowym wydaniu „Faktów w Południe”, które prowadziła Diana Rudnik.