Ważne wydarzenia

Przekazanie 6 Brygadzie Powietrznodesantowej przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka pojazdów aeromobilnych przeznaczonych do desantowania metodą spadochronową.