Ważne wydarzenia

Fundacja "Nie lękajcie się" przedstawia projekt specjalnej komisji, mającej się zająć problemem nadużyć seksualnych w kościele.