Ważne wydarzenia

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć i wiceminister edukacji Marzena Machałek poinformowali o datach matur i egzaminu ósmoklasisty oraz o procesach rekrutacji.