Ważne wydarzenia

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ma we wtorek rozpatrzyć wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. Decyzja zostanie podjęta na posiedzeniu niejawnym przez jednoosobowy skład sędziowski. Przed Sądem Najwyższym zabrała się grupa demonstrujących, którzy popierają sędziego Tuleyę.