Ważne wydarzenia

Sejm w środę kontynuował przerwane przed wyborami posiedzenie. W programie obrad znalazła się kwestia sprawozdania komisji śledczej do spraw Amber Gold i projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.