Ważne wydarzenia

Przed Sejmem w Warszawie trwał protest przeciwko karaniu za prowadzenie edukacji seksualnej pod hasłem "Jesień Średniowiecza". Uczestnicy demonstrowali przeciwko planom zaostrzenia kodeksu karnego.